Monday, July 12, 2010

PKU 3106: JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

3.0 JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Jenis-jenis pentaksiran dalam pendidikan khas boleh dikategorikan kepada:

i. Pentaksiran Kemahiran Pembelajaran Asas

ii. Pentaksiran Sosial dan Tingkah Laku

iii. Pentaksiran Kemahiran Lisan

iv. Pentaksiran Kemahiran Bacaan

v. Pentaksiran Kemahiran Menulis

vi. Pentaksiran Kemahiran Matematik

3.1 Pentaksiran Kemahiran Pembelajaran Asas

Berdasarkan definisi kepada pentaksiran di bahagian 1.1, pentaksiran kemahiran pembelajaran asas boleh didefinisikan sebagai satu proses mengumpulan maklumat yang bertujuan untuk membuat keputusan di mana keputusan yang dibuat adalah berdasarkan maklumat yang tertentu dan bukannya dibuat dengan sewenang-wenangnya.

Kemahiran yang terlibat dalam pentaksiran pembelajaran asas ini adalah kemahiran pengamatan. Pengamatan boleh diertikan sebagai satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. Manakala berdasarkan Janet W. Learner (1971) di dalam bukunya iaitu Children with Learning Disability menyatakan bahawa pengamatan adalah:

“ satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera dengan bantuan kuasa intelek”.

Seterusnya, menurut Ruth Strang dalam bukunya iaitu Reading Diagnosis and Renediation pula berpendapat bahawa pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. Beliau juga menyatakan bahawa proses ini merupakan proses yang penting dalam pembelajaran kanak-kanak terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa pendidik memahami bahawa pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia dan boleh berkembang serta dipelajari.

Pengamatan mempunyai beberapa komponen iaitu diskriminasi penglihatan, ingatan penglihatan, diskriminasi pendengaran, ingatan pendengaran serta sensori motor. Manakala dari aspek kemahiran pengamatan pula, terdapat 15 pembahagian kemahiran pengamatan iaitu diskriminasi yang sama, diskriminasi yang ganjil, diskriminasi saiz, ingat kembali, orientasi kedudukan, kekalan, keabadian bentuk, turutan, melengkapkan dan menyudahkan, rajah latar belakang dan bertindih, koordinasi motor mata dan tangan, pertalian jarak atau ruang, mazing atau mencari jalan keluar, mencari gambar tersembunyi, menyalin dan akhir sekali gambar bersiri.

Komponen pengamatan penglihatan dari aspek diskriminasi bermaksud kebolehan membezakan bentuk, saiz, warna, huruf, nombor dan perkataan.

No comments:

Post a Comment